Feeds:
Berichten
Reacties

Ipse de Bruggen

De zorg van dit initiatief is uitbesteed aan Ipse de Bruggen. Uit een selectie van zorgaanbieders kwamen zij met afstand als beste uit de bus. De betrouwbaarheid, kwaliteit en mogelijkheden die zij bieden passen perfect bij de ideeën van het WIMD. Leuk gegeven is dat de oorsprong van de wereldberoemde Jostiband ligt bij Ipse de Bruggen en dat nog steeds de meerderheid van de bandleden wonen in zorgeenheden van De Bruggen.

Geachte heer/mevrouw,

Stichting Woon Initiatief Midden-Delfland (WIMD) stelt zich ten doel een woonvoorziening te realiseren voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Dergelijke initiatieven zijn er nog minimaal in Midden-Delfland. De wens van de jongvolwassenen om in een bekende omgeving te blijven wonen is echter zeer groot. Uiteraard geldt dit ook voor de ouders en verzorgers. Om die reden zijn enkele ouders van verstandelijk gehandicapten een stichting gestart ten behoeve van dit Woon Initiatief.

Enige jaren geleden zijn de eerste gesprekken begonnen met Wonen Midden-Delfland met als doel dit te realiseren.  Na vele overleggen met architect, woningbouwvereniging, ouders en andere belanghebbenden zijn dit voorjaar alle papieren ondertekend en wordt het huis aan de Veldvreugd  in Schipluiden gebouwd. De eerste paal wordt in september 2011 geslagen. Woningstichting Wonen Midden-Delfland draagt zorg voor het bouwen van het huis. Voor het interieur worden fondsverstrekkers aangeschreven en (lokale) bedrijven.

Het is de bedoeling dat de oplevering van het huis medio 2012 gaat plaatsvinden. De aankleding van het huis zal dan starten en dat brengt veel kosten met zich mee.  Aangezien de jongvolwassenen dat niet volledig zelf kunnen opbrengen vragen wij uw hulp. Door ons te sponsoren helpt u ons bij het realiseren van dit fantastische initiatief voor verstandelijk gehandicapten.

U kunt ons sponsoren op verschillende manieren. Uiteraard is er de gift. Omdat wij ANBI gecertificeerd zijn is deze gift voor u fiscaal aftrekbaar. Uiteraard kunt u ons ook op andere manieren helpen. Bijvoorbeeld door kortingen op het leveren van producten. Op deze manier helpen wij elkaar. Uiteraard doen wij er iets voor terug. Als dank voor uw steun creëren wij een sponsorbord in de hal van het huis. Op dit bord komen alle namen van de sponsors te staan die meer dan € 250,- schenken en voor giften boven de € 1.000,- laten wij ook het logo plaatsen.

Als stichting zijn wij er ongelooflijk trots op dat wij dit huis hebben kunnen realiseren. Wonen Midden-Delfland bouwt het huis en wij hopen van harte dat u ons mee wilt helpen met het interieur. Op deze manier zorgen wij er gezamenlijk voor dat deze Midden-Delflandse jongvolwassenen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op stichtingwimd@gmail.com.

Namens Stichting WIMD,

Jurriaan Bentvelsen,

Michiel Engelberts

Kort geleden zijn de bouwborden geplaatst op het bouwterrein.

Hieronder enkele foto’s.

Het terrein waar het paviljoen gebouwd gaat worden.

Het terrein waar het paviljoen gebouwd gaat worden.

Het bouwbord dat geplaatst is met de namen van de toekomstige bewoners er op.

Het bouwbord met de namen van de bewoners.

Het bouwbord met de namen van de bewoners.

Een kleine impressie hieronder.

Deze diashow vereist JavaScript.

Er is in de jaren van overleg en voorbereidingen op veel locaties vergaderd en overlegd. Hieronder een aantal foto’s van de vergaderlocaties.

De Korpershoek 2De KorpershoekDe Dorpshoeve zijaanzichtDe Dorpshoeve

Poster WIMD front

Poster WIMD front

Poster WIMD back

Poster WIMD back